Friday, 14/08/2020 - 17:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Long Sơn

Thời khóa biểu lần 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018

 

 

 

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 2 - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

HỨ

TIẾT

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

NNgữ - Hảo

GDCD - Hằng(v)

Sử - Hoài

Thể - Minh

CNghệ - Trang

Văn - Thanh

NNgữ - Hùng

Địa - Thúy

3

Sử - Hoài

Địa - Thúy

Toán - Trang

Sinh - Liên

Sử - Lương

Văn - Thanh

Văn - Sương

Toán - Hằng

4

Toán - Huy

Toán - Trang

Văn - Hằng(v)

Địa - Thúy

Thể - Minh

Sinh - Thảo

Toán - Hằng

NNgữ - Hùng

5

Lý - Hằng

Văn - Hoài

Nhạc - Nghĩa

Toán - Trang

Sinh - Thảo

MT - Hiệp

Sinh - Liên

Văn - Sương

3

1

MT - Hiệp

Văn - Hoài

Toán - Trang

Văn - Hằng(v)

Thể - Minh

Hoá - Liên

NNgữ - Hùng

CNghệ - Nghĩa

2

Toán - Huy

CNghệ - Hiệp

Sử - Hoài

Văn - Hằng(v)

Toán - Thoa

Thể - Minh

Toán - Hằng

Văn - Sương

3

Văn - Hoài

Toán - Trang

Văn - Hằng(v)

NNgữ - Hùng

Văn - Thanh

Toán - Thoa

Thể - Minh

Sinh - Liên

4

Địa - Thúy

Thể - Minh

Sinh - Liên

MT - Hiệp

Văn - Thanh

CNghệ - Thoa

Văn - Sương

Toán - Hằng

5

 

 

NNgữ - Hùng

Toán - Trang

Lý - Hằng

Địa - Thúy

Lý - Thoa

GDCD - Thanh

4

1

CNghệ - Hiệp

Sử - Hoài

Toán - Trang

Địa - Thúy

GDCD - Hằng(v)

NNgữ - Hảo

Văn - Sương

Thể - Minh

2

Thể - Minh

Toán - Trang

MT - Hiệp

Văn - Hằng(v)

NNgữ - Hảo

Toán - Thoa

Văn - Sương

Hoá - Thảo

3

Văn - Hoài

NNgữ - Hảo

Địa - Thúy

Toán - Trang

Nhạc - Nghĩa

Thể - Minh

GDCD - Hằng(v)

Văn - Sương

4

Văn - Hoài

MT - Hiệp

Thể - Minh

Sử - Lương

Địa - Thúy

Nhạc - Nghĩa

Hoá - Thảo

Lý - Thoa

5

GDCD-Hằng(v)

Sinh - Thảo

 

 

Toán - Thoa

GDCD - Sương

CNghệ - Nghĩa

Sử - Lương

5

1

Văn - Hoài

Toán - Trang

NNgữ - Hùng

CNghệ - Anh

Sinh - Thảo

Văn - Thanh

Sử - Lương

Sinh - Liên

2

Sinh - Thảo

NNgữ - Hảo

CNghệ - Anh

Toán - Trang

Văn - Thanh

Địa - Thúy

Toán - Hằng

Lý - Thoa

3

Toán - Huy

Văn - Hoài

Lý - Hằng

Sử - Lương

Hoá - Liên

Toán - Thoa

Hoá - Thảo

NNgữ - Hùng

4

NNgữ - Hảo

Văn - Hoài

Toán - Trang

NNgữ - Hùng

Toán - Thoa

Sử - Lương

Địa - Thúy

Toán - Hằng

5

 

 

 

 

CNghệ - Trang

NNgữ - Hảo

 

 

6

1

Thể - Minh

Sinh - Thảo

Sinh - Liên

GDCD - Hằng(v)

MT - Hiệp

Toán - Thoa

Sử - Lương

Văn - Sương

2

Toán - Huy

Lý - Hằng

Văn - Hằng(v)

Thể - Minh

NNgữ - Hảo

Sinh - Thảo

Sinh - Liên

Văn - Sương

3

NNgữ - Hảo

Nhạc - Nghĩa

Văn - Hằng(v)

NNgữ - Hùng

Toán - Thoa

Văn - Thanh

Toán - Hằng

MT - Hiệp

4

Sinh - Thảo

CNghệ - Hiệp

Thể - Minh

Lý - Hằng

Hoá - Liên

NNgữ - Hảo

Lý - Thoa

NNgữ - Hùng

5

 

 

NNgữ - Hùng

Nhạc - Nghĩa

Văn - Thanh

CNghệ - Thoa

MT - Hiệp

Toán - Hằng

7

1

CNghệ - Hiệp

Toán - Trang

NNgữ - Hùng

Văn - Hằng(v)

Toán - Thoa

Lý - Hằng

Thể - Minh

Hoá - Thảo

2

Nhạc - Nghĩa

Văn - Hoài

GDCD - Hằng(v)

Sinh - Liên

NNgữ - Hảo

Toán - Thoa

NNgữ - Hùng

Thể - Minh

3

Văn - Hoài

Thể - Minh

Địa - Thúy

Toán - Trang

Văn - Thanh

Hoá - Liên

Toán - Hằng

Sử - Lương

4

Toán - Huy

NNgữ - Hảo

Toán - Trang

NNgữ - Hùng

Địa - Thúy

Văn - Thanh

Văn - Sương

Toán - Hằng

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 16
Tháng 08 : 275