Friday, 14/08/2020 - 18:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Long Sơn

THỜI KHÓA BIỂU - LẦN 4 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU - LẦN 4 HỌC KỲ 2

THỨ
TIẾT

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Toán - Hằng

NNgữ - Hùng

Toán - Huy

CNghệ - Nghĩa

Thể - Minh

Văn - Hằng v

Hoá - Thảo

Sinh - Liên

3

Địa - Thuý

Toán - Hằng

NNgữ - Hảo

Văn - Hoài

Văn - Hằng v

Toán - Trang

Văn - Thanh

Hoá - Thảo

4

Nhạc - Nghĩa

Văn - Sương

Sử - Lương

Văn - Hoài

Toán - Trang

Thể - Minh

Văn - Thanh

NNgữ - Hảo

5

CNghệ - Nghĩa

Văn - Sương

Văn - Hoài

Toán - Trang

Hoá - Liên

Địa - Thuý

Lý - Hằng

Sử - Lương

3

1

Văn - Sương

MT - Hiệp

Sử - Lương

Văn - Hoài

Hoá - Liên

Văn - Hằng v

Văn - Thanh

NNgữ - Hảo

2

GDCD - Lương

GDCD - Hoài

Địa - Thuý

GDCD - Thanh

GDCD - Sương

Toán - Trang

NNgữ - Hảo

Toán - Thoa

3

MT - Hiệp

Văn - Sương

Văn - Hoài

Toán - Trang

Địa - Thuý

Lý - Thoa

Sinh - Liên

Sử - Lương

4

Lý - Thoa

Sinh - Liên

Văn - Hoài

NNgữ - Hảo

Toán - Trang

Địa - Thuý

GDCD - Hằng v

Văn - Thanh

5

 

 

NNgữ - Hảo

Địa - Thuý

Văn - Hằng v

CNghệ - Trang

Toán - Thoa

MT - Hiệp

4

1

Văn - Sương

Sử - Hoài

Toán - Huy

Địa - Thuý

NNgữ - Hùng

Nhạc - Nghĩa

MT - Hiệp

Thể - Minh

2

Văn - Sương

NNgữ - Hùng

Văn - Hoài

Thể - Minh

Toán - Trang

Văn - Hằng v

Lý - Hằng

Toán - Thoa

3

Thể - Minh

Địa - Thuý

CNghệ - Nghĩa

MT - Hiệp

Lý - Thoa

NNgữ - Hùng

Hoá - Thảo

Lý - Hằng

4

Toán - Hằng

Nhạc - Nghĩa

MT - Hiệp

Toán - Trang

Văn - Hằng v

Thể - Minh

Địa - Thuý

Hoá - Thảo

5

NNgữ - Hùng

Toán - Hằng

Sinh - Thảo

Nhạc - Nghĩa

MT - Hiệp

Toán - Trang

Toán - Thoa

GDCD - Hằng v

5

1

CNghệ - Nghĩa

Thể - Minh

Văn - Hoài

NNgữ - Hảo

Toán - Trang

Sinh - Thảo

Sử - Lương

Văn - Thanh

2

Toán - Hằng

CNghệ - Nghĩa

Toán - Huy

Sử - Lương

Sinh - Thảo

Toán - Trang

Văn - Thanh

Toán - Thoa

3

NNgữ - Hùng

Toán - Hằng

CNghệ - Nghĩa

Văn - Hoài

CNghệ - Thoa

Văn - Hằng v

Thể - Minh

NNgữ - Hảo

4

Sinh - Anh

Sinh - Liên

Địa - Thuý

Toán - Trang

NNgữ - Hùng

Văn - Hằng v

Toán - Thoa

Thể - Minh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Văn - Sương

NNgữ - Hùng

Toán - Huy

Thể - Minh

Sử - Lương

Hoá - Liên

NNgữ - Hảo

CNghệ - Nghĩa

2

Thể - Minh

Toán - Hằng

Nhạc - Nghĩa

NNgữ - Hảo

Sinh - Thảo

Sử - Lương

Sinh - Liên

Toán - Thoa

3

Toán - Hằng

Văn - Sương

Thể - Minh

Sinh - Thảo

Nhạc - Nghĩa

NNgữ - Hùng

Văn - Thanh

Sinh - Liên

4

Sinh - Anh

Lý - Thoa

Sinh - Thảo

Lý - Hằng

Thể - Minh

GDCD - Sương

Sử - Lương

Văn - Thanh

5

 

 

Lý - Hằng

CNghệ - Nghĩa

NNgữ - Hùng

Sinh - Thảo

Toán - Thoa

Văn - Thanh

7

1

NNgữ - Hùng

Thể - Minh

Toán - Huy

Sinh - Thảo

Toán - Trang

MT - Hiệp

CNghệ - Nghĩa

Lý - Hằng

2

Toán - Hằng

CNghệ - Nghĩa

NNgữ - Hảo

Toán - Trang

Văn - Hằng v

NNgữ - Hùng

Thể - Minh

Văn - Thanh

3

Văn - Sương

Toán - Hằng

Thể - Minh

Văn - Hoài

Văn - Hằng v

Hoá - Liên

Toán - Thoa

Địa - Thuý

4

Sử - Hoài

Văn - Sương

GDCD - Thanh

Sử - Lương

Địa - Thuý

Toán - Trang

NNgữ - Hảo

Toán - Thoa

5

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 16
Tháng 08 : 276